מדרגות מפרקט

סוג הפרקט:Wood Floors
סדרה: Unique Design
התקנה: הדבקה